همکاری مشترك شرکت برید با شرکت سما پرداز در توسعه سيستم‌هاي سفارشي مبتني بر زيرساخت سيستم سازمان الكترونيك بريد (پرگار)

شرکت سما پرداز به عنوان یکی از فعالان حوزه نرم‌افزار كشور و پیمانکار پروژه‌هاي نرم‌افزاري سازمان هواپیمایی کشوری، برای توسعه محصولات جدید خود، با استفاده از زیرساخت سازمان الكترونيك بريد (پرگار) همکاری مشترکی را با شرکت برید سامانه آغاز کرده است.

اين شركت مبتني بر توافقات صورت گرفته با اداره كل فناوري اطلاعات سازمان هواپيمايي كشوري، سامانه .... را مبتني بر سيستم سازمان الكترونيك بريد (پرگار) را پياده‌سازي نموده است.

همكاري تجاري با شركت هاي حوزه ‌نرم افزار بمنظور توسعه سيستم‌هاي سفارشي و خاص منظوره به صورت يكپارچه با سيستم سازمان الكترونيك بريد (پرگار) يكي از مهم‌ترين رويكردهاي شركت در حوزه توسعه محصول مي‌باشد.

 

Cooperation1