مركز دياليز سوده با خريد اتوماسیون اداری و ارائه خدمات نصب و پیاده سازی آن در فهرست مشتریان برید قرار گرفت

مركز سوده كه در سال 1374 ابتدا به عنوان مركز دياليز بيماران كليوي در شهرك واوان تاسيس شده بود٬ در حال حاضر با افزودن بخشهايي نظير تالاسمي و ديابت قادر به ارائه خدمات به بيماران خاص جنوب تهران٬ شهرك واوان٬ اسلامشهر و رباط كريم است. در حال حاضر اين مركز در سه شيف كاري205 ٬ بيمار كليوي80 ٬ بيمار تالاسمي35 ٬ بيمار هموفيلي و 5000 ديابتي را تحت درمان٬ آموزش و مشاوره و پيگيري دارد.

SODEH