همكاري با نهاد رياست جمهوري در پروژه سيتاد

A0829194104151214102aشركت بريد سامانه نوين در راستاي همكاري و همراهي با دولت در راستاي پياده‌سازي دولت الكترونيك، همكاري فني خود را در پروژه سيتاد (سامانه يكپارچه تعاملات الكترونيك دولت) با نهاد رياست جمهوري آغاز نمود.

باتوجه به نقش پررنگ بريد سامانه نوين در مكاتبات الكترونيكي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، موضوع تبادل مكاتبات الكترونيك دولت در محوريت اين همكاري قرار دارد.

اخبار مربوط به نتايج اين همكاري متعاقبا باطلاع خواهد رسيد.