امضای الكترونیكی

E Emza

دربرخی از سازمانها ترجیح كاربر استفاده از امضا به جای تصویر امضا در قسمت های مختلف برنامه میباشد.امضای الكترونیك امكانی است كه با استفاده از آن میتوان امضای كاربر را از یك ابزار جانبی دریافت كرده  و به سازمان الكترونیك ارائه كرد.استفاده از این ابزارها علاوه بر تضمین امنیت ساز و كارهای هویت برنامه میتواند برای كاربر راحت تر و مملوس تر نیز باشد.

قابلیت ها:

 • امكان استفاده در تعریف امضا در سیستم
 • امكان استفاده از این قابلیت در زمان امضای نامه

امضای دیجیتالی

D Emza

با توجه به گسترش اهمیست و حساسیت اطلاعات نگرانی برای تامین آن نیز گسترش می یابد. از آنجا كه اطلاعات مكاتبات سازمان ها همانند شریان حیاتی در گردش اطلا عات در سازمان میباشد لازم است تمهیدات لازم و كافی درز خصوص تامین امنیت آنها صورت پذیرد. با توجه به مطرح شدن نیازمندیهای جدید در زمینه ی امنیت و با توجحه به اهمیت بالای مسائل تایید هویت ، تمامیت و انكارپذیری در نرم افزار برید اضافه كردن امكاناتی به منظور تامین نیازمندی های ذكر شده لازم به نظر میرسید.حل مشكلات بیان شده با استفاده از زیر سیستم امضای دیجیتال قابل حل خواهد بود قابلیت های زیرسیستم امضای دیجیتال به 3 بخش اصلی قابل قسمت میباشد.

 • معرفی امضا پیگربندی امضای دیجیتال در این بخش مشخص میشود و گواهی دیجیتال كاربر به سیستم معرفی خواهند شد.
 • امضا نامه:محتوای نامه با استفاده از گواهی دیجیتال كاربر امضا خواهد شد.
 • اعتبارسنجی امضای نامه: اعتبار امضای نامه با استفاده از محتوای نامه و گوتهی دیجیتال كاربر بررسی میشود.
 • زیر سیستم امضای دیجیتال وظیفه ی ذخیره و بازیابی گواهی دیجیتال كاربر و استفاده آن در امضای دیجیتال نامه را بر عهده دارد. در ضمن اعتبارسنجی نامه امضا شده نیز بر عهده ی این زیرسیستم خواهد بود.

مديريت مكاتبات اداري

Mokatebat

سرعت انجام كارها و پاسخگویی به آنها در فرآیندهای اداری تقریبا برابر سرعت گردش مكاتبات در سازمان ها است. گردش مكاتبات در قالب كاغذی مشكلات عدیده ای چون كندی گردش مكاتبات، حجم بالای مصرف كاغذ، گم شدن نامه ها و ... را به همراه دارد. سیستم مكاتبات برید بر آن است تا با رفع این مشكلات انجام كارها و پاسخگویی به آنها را تا حد امكان بهبود بخشد. ضریب بالای نفوذ این سیستم بخشیده است. از این رو شركت برید ارائه یك سیستم مكاتبات با قابلیت اطمینان، پایداری و دسترسی بالا را  در دستور كار خود قرار داده است.

 • یكپارچه سازی در عین توزیع یافتگی فرآیند گردش مكاتبات در سازمان
 • دسترسی به گردش كار و رویداد نگاری عملیات مختلف صورت گرفته بر روی نامه
 • پشتیبانی از چرخه تهیه و پاراف نامه با امكان دسترسی به نگارش ها و تغییرات مختلف صورت گرفته در متن نامه
 • پشتیبانی از فرایند پیگیری مكاتبات اداری جهت پاسخ مناسب و در زمان مورد نظر
 • پیگیری ونظارت مدیران بر روی اقدامات صورت گرفته روی نامه
 • انعطاف پذیری و طراحی پارامتریك جهت پشتیبانی از رویه های مختلف گردش مكاتبات در سازمان ها
 • نگهداری زنجیره سوابق نامه
 • اطلاع رسانی آخرین وضعیت كارپوشه و پیگیری ها در زمان مقرر

كارتابل ویژه مدیران ارشد

Kartabl

با راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری در سازمان ها و جمع شده كارتابل های دستی از میز مدیران علی رغم مزایای فراوانی كه در كارتابل های الكترونیكی در اختیار سازمان ها قرارداد، باعث بروز مشكلاتی نیز برای مدیران، علی الخصوص مدیران ارشده شده است.

برخی از این مشكلات عبارتند از:

 • در حالت استفاده از كارتابل دستی، مدیر انعطاف پذیری بسیار زیادی در درج دستورات و توضیحات مورد نیاز خود بر روی نامه دارد كه در حالت كارتابل الكترونیكی به سادگی فراهم نیست.
 • به دلیل طراحی عمومی كارتابل برای عموم كاربران در سطوح مختلف سازمانی، به نیازهای خاص مدیران ارشد به اندازه سایر كاربران توجه شده است. در حالیكه به دلیل اهمیت كارتابل نزد مدیران ارشد می بایست توجه ویژه ای به این موضوع شود.
 • معمولا مدیران ارشد از قابلیت ها و كاركردهای محدودی از كارپوشه استفاده می كنند. در حالیكه طراحی فعلی كارتابل به دلیل عمومیت استفاده از آن برای این دسته از كاربران پیچیده بوده و نیاز به سادگی بیشتری دارد.
 • مدیران ارشد سازمان ها معمولا دارای وقت بسیار محدودی بوده و تمایل دارند تا كارتابل خود را در سریعترین زمان ممكن و به سادگی، رسیدگی نمایند. در حالیكه كارپوشه سازمانی مطلوبیت لازم را برای مدیران ارشد فراهم نمی آورد.
 • سیستم كارتابل ویژه مدیران با روزكرد رفع این مشكلات طراحی شده است تا مدیران بتوانندكارتابل خود را در همان فضا و محیط مشابه كارتابل دستی با سرعت و سهولت مطلوب رسیدگی نمایند.

سیستم مدیریت كارپوشه سازمانی

Karpooshe

جریان اطلاعات در سازمان ها به مثابه جریان خون در بدن حیاتی است. این در حالیست كه تنوع و پراكندگی اطلاعات سازمانی عامل سردرگمی در تصمیم گیری است. سازمان الكترونیك برید بستری ایجاد می كند تا انواع مختلف این موارد اطلاعاتی از قبیل پیام ها، مكاتبات (وارده و صادره) و فعالیت ها و كارهای شخصی و سازمانی كاربران از درون كارپوشه شخصی آنها قابل دسترسی، سازماندهی، مدیریت و طبقه بندی باشد.

 • مدیریت ارتباطات كاربران جهت تبادل یادداشت ها، پیام ها، اسناد و مدارك، فرم ها و یا مكاتبات اداری
 • سهولت كاربری با استفاده از امكاناتی چون ارسال برای گروه ها، ارجاع گروهی، عبارت های پركاربرد، قلم نوری، ارجاع صوتی و ...
 • كارپوشه تحت وب با تمامی قابلیت ها و پیشتیبانی از مرورگرهای مختلف
 • مدیریت كارپوشه خارج از سازمان و وقت اداری بدون اتصال به شبكه با استفاده از كارپوشه همراه       ( offline )
 • یكپارچه سازی درگاه های ارتباطات الكترونیكی مانند نمابر، ایمیل، تلفن گویا و ...
 • استخراج و ساخت مدل های مختلف از عملیات كارتابل جهت خودكارسازی فرآیندهای تكراری با استفاده از جایریزی اتوماتیك
 • هماهنگی، پیگیری و مدیریت جلسات
 • مدیریت اطلاعات تماس ها
 • طبقه بندی پیامها، مكاتبات، اسناد و فرم ها با استفاده از مدیریت پوشه ها
 • ارسال پیام كوتاه