كارتابل ویژه مدیران ارشد

با راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری در سازمان ها و جمع شده كارتابل های دستی از میز مدیران علی رغم مزایای فراوانی كه در كارتابل های الكترونیكی در اختیار سازمان ها قرارداد، باعث بروز مشكلاتی نیز برای مدیران، علی الخصوص مدیران ارشده شده است.

برخی از این مشكلات عبارتند از:

  • در حالت استفاده از كارتابل دستی، مدیر انعطاف پذیری بسیار زیادی در درج دستورات و توضیحات مورد نیاز خود بر روی نامه دارد كه در حالت كارتابل الكترونیكی به سادگی فراهم نیست.
  • به دلیل طراحی عمومی كارتابل برای عموم كاربران در سطوح مختلف سازمانی، به نیازهای خاص مدیران ارشد به اندازه سایر كاربران توجه شده است. در حالیكه به دلیل اهمیت كارتابل نزد مدیران ارشد می بایست توجه ویژه ای به این موضوع شود.
  • معمولا مدیران ارشد از قابلیت ها و كاركردهای محدودی از كارپوشه استفاده می كنند. در حالیكه طراحی فعلی كارتابل به دلیل عمومیت استفاده از آن برای این دسته از كاربران پیچیده بوده و نیاز به سادگی بیشتری دارد.
  • مدیران ارشد سازمان ها معمولا دارای وقت بسیار محدودی بوده و تمایل دارند تا كارتابل خود را در سریعترین زمان ممكن و به سادگی، رسیدگی نمایند. در حالیكه كارپوشه سازمانی مطلوبیت لازم را برای مدیران ارشد فراهم نمی آورد.
  • سیستم كارتابل ویژه مدیران با روزكرد رفع این مشكلات طراحی شده است تا مدیران بتوانندكارتابل خود را در همان فضا و محیط مشابه كارتابل دستی با سرعت و سهولت مطلوب رسیدگی نمایند.