• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

مديريت مكاتبات اداري

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">سرعت انجام كارها و پاسخگویی به آنها در فرآیندهای اداری تقریبا برابر سرعت گردش مكاتبات در سازمان ها است. گردش مكاتبات در قالب كاغذی مشكلات عدیده ای چون كندی گردش مكاتبات، حجم بالای مصرف كاغذ، گم شدن نامه ها و ... را به همراه دارد. سیستم مكاتبات برید بر آن است تا با رفع این مشكلات انجام كارها و پاسخگویی به آنها را تا حد امكان بهبود بخشد. ضریب بالای نفوذ این سیستم بخشیده است. از این رو شركت برید ارائه یك سیستم مكاتبات با قابلیت اطمینان، پایداری و دسترسی بالا را&nbsp; در دستور كار خود قرار داده است.</span></span></p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">یكپارچه سازی در عین توزیع یافتگی فرآیند گردش مكاتبات در سازمان</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">دسترسی به گردش كار و رویداد نگاری عملیات مختلف صورت گرفته بر روی نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از چرخه تهیه و پاراف نامه با امكان دسترسی به نگارش ها و تغییرات مختلف صورت گرفته در متن نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از فرایند پیگیری مكاتبات اداری جهت پاسخ مناسب و در زمان مورد نظر</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پیگیری ونظارت مدیران بر روی اقدامات صورت گرفته روی نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">انعطاف پذیری و طراحی پارامتریك جهت پشتیبانی از رویه های مختلف گردش مكاتبات در سازمان ها</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">نگهداری زنجیره سوابق نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span dir="RTL">اطلاع رسانی آخرین وضعیت كارپوشه و پیگیری ها در زمان مقرر</span></span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک