• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

امضای الكترونیكی

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">دربرخی از سازمانها ترجیح كاربر استفاده از امضا به جای تصویر امضا در قسمت های مختلف برنامه میباشد.امضای الكترونیك امكانی است كه با استفاده از آن میتوان امضای كاربر را از یك ابزار جانبی دریافت كرده&nbsp; و به سازمان الكترونیك ارائه كرد.استفاده از این ابزارها علاوه بر تضمین امنیت ساز و كارهای هویت برنامه میتواند برای كاربر راحت تر و مملوس تر نیز باشد.</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">قابلیت ها:</span></span></p> <ul> <li dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان استفاده در تعریف امضا در سیستم</span></span></li> <li dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span dir="RTL">امكان استفاده از این قابلیت در زمان امضای نامه</span></span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک