• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

موتور گردش كار

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با گرایش سازمان ها به سمت بهبود فرآیندها و استاندارسازی آنها كه نمونه آنرا در دریافت گواهینامه های ایزو مشاهده می نمائیم. مدیریت الكترونیكی فرآیندها تبدیل به یك نیاز مهم در سازمان ها شده است. سیستم موتور گردش كار برید این امكان را دراختیار سازمان ها قرار میدهد تا فرآیندهای خود را تعریف نموده و اسناد و مكاتبات و فرم های سازمانی خود را در انها را رصد و كنترل نمایند&nbsp; و در موقع لازم آنها را بهبود بخشند. استفاده از این روش عامل كاهش چشم گیر اشتباهات كاربران در ارجاع فرمها است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">در حال حاضر در سیستم های اتوماسیون اداری قابلیت ها و كاركردهای متنوع و مختلفی جهت پیگیری كارها قرار داده شده است ولی هنوز سیستم های اتوماسیون اداری نتوانسته اند چرخه پیگیری امور را بصورت مطلوب در اختیار سازمان ها قرار دهند. با ورود سازمان ها&nbsp; به بحث مدیریت فرآیندها این مشكل تا حد بسیار زیادی برطرف میشود و بسیاری از پیگیریها به صورت خودكار در داخل فرآیندهای كاری صورت خواهد پذیرفت.</span></span></p>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک