• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

بايگاني مجموعه اي از اسناد و مدارك است كه با افزوده شدن حجم آنها امكان دسترسي به اين اسناد و مدارك روز به روز مشكل تر ميشود. از طرفي در روشهاي سنتي بايگاني بازيابي اسناد تنها از طريق كلاسه كردن آنها امكان پذير است و بنابراين تنها از يك طريق ميتوان به اسناد مورد نظر دسترسي داشت. در سيستم بايگاني بريد امكاناتي فراهم شده است تا در سيستم بايگاني بريد امكاناتي فراهم شده است تا بتوان اقلام اطلاعاتي پرونده ها و اسناد درون آنها را استخراج نموده و در سيستم تعريف كرد. لازم به ذكر است كه هنگام ورود اين پرونده ها و اسناد در سيستم اقلام اطلاعاتي براي آنها وارد ميشود كه اين پرونده ها و اسناد مذكور با استفاده از هر يك از اين اقلام اطلاعاتي قابل جستجو خواهند بود. يكي از اساسي ترين چالشهاي بايگاني در سازمانها حفظ اسناد در هنگام استفاده از آنها در سازمان و جلوگيري از عدم بازگشت آنها به بايگاني.

همچنين با بالا رفتن ميزان مراجعه به اسناد در بايگاني مديريت اين مراجعه بسيار مشكل خواهد شد. از اين رو در سيستم بايگاني بريد تمهيداتي براي اين قضيه انديشيده شده است. بدين ترتيب كه در بسياري از موارد كه بحث ارائه اصل اسناد به مراجع ذيصلاح لازم نيست ميتوان از نسخه الكترونيكي اسناد در سيستم استفاده نمود و در موارد لزوم در مراجعه به اصل اسناد ميتوان با استفاده از امكان امانت پرونده ها سابقه اين امر را ثبت،پيگيري و رديابي كرد.

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک