• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

سامانه تبادل الكترونیكی برید

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با گسترش استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری در سازمانها و استقبال گسترده با مدیران سازمانها از این سیستمها و همچنین گسترش میزان استفاده از شبكه های كامپیوتری از جمله اینترنت و یا شبكه های ملی و سازمانی گسترده ارتباطات بین سازمانی&nbsp; تبدیل به چالشی مهم برلی سازمانها شده است. از این رو سامانه تبادل&nbsp; الكترونیكی برید بر آن است تا با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشكلات این قبیل از شبكه ها یكپارچگی فرایند گردش مكاتبات را كه در درون سازمانها به خوبی محقق شده است در سطح فراسازمانی و یا حتی ملی گسترش دهد و از طریق یك نامه با تمامی اطلاعات مندرج در آن (نه فقط تصویر9 ما بین سازمان ها مختلف مربوط، به صورت كاملا الكترونیك و خودكار(فارغ از هرگونه ثبت و صدورهای متوالی در سازمان ها مختلف) به گردش درآید.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">این گردش ممكن است از طریق سرویس های نمابر <span dir="LTR">ece</span> و <span dir="LTR">ECE</span> صورت پذیرد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال یك موجودیت سازمانی از روشهای مختلف بصورت همزمان</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان رویداد نگاری و ذخیره سازی سوابق ارسال و تاییدیه های ارسال موجودیت سازمانی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">قابلیت مدیریت متمركز ساز و كارهای ارسال و دریافت موجودیت های سازمانی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از سخت افزارهای ویژه ارسال و دریافت مانند نمابرهای با قابلیت پشتیبانی از چندین خط بصورت همزمان</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک