سيستم اتوماسيون اداري پرگار با پشتوانه 20 سال تجربه شركت در پياده‌سازي سيستم‌هاي اتوماسيون اداري در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف كشور، بر اساس نيازهاي روز مشتريان و با بهره‌گيري از تكنولوژي روز و آخرين دستاوردهاي حوزه فنآوري پس از سه سال كار تحقيق و توسعه طراحي و ارائه گرديده است.

پوشش كامل و جامع نيازهاي سازمان در حوزه‌ اتوماسيون اداري شامل مكاتبات اداري، فرم‌هاي سازماني، جلسات سازماني، مديريت مستندات و بايگاني و آرشيو اسناد و مدارك  ضمن يكپارچگي در سطح داده‌ها، فرآيندها و واسط كاربري از جمله مزيت‌هاي اين سيستم به شمار مي‌رود. پشتيباني كامل از Web و عدم وابستگي به سيستم‌هاي پايه (Platform) و مرورگر خاص، دسترسي آسان و سريع را بدون محدوديت جغرافيايي براي كاربران فراهم آورده است. اين سيستم با بهره‌گيري از جديدترين تكنولوژي‌هاي امنيتي و ضمن رعايت كامل سطوح دسترسي، امنيت بالا و اطمينان خاطر را براي مشتريان به ارمغان مي‌اورد.

 

 

 • كاهش هزينه‌هاي سازماني
 • سرعت و سهولت ‏گردش كارها
 • سرعت و سهولت پيگيري ‏و رهگيري كارها
 • دسترس‌پذيري
 • Full Web
 • عدم‌وابسته به بستر
 • كمترين اشغال پهناي ‏باند
 • امنيت
 • سطوح دسترسي
 • رويدادنگاري
 • امضاء ديجيتال
 • يكپارچگي
 • ارتباط با ساير سيستم‌هاي سازمان
 • يكپارچگي واسط كاربري
 • ارتباط موجوديت‌ها
 • يكپارچگي كارتابل
 • جامعيت
 • مكاتبات اداري
 • ارسال مراسلات
 • فرم‌هاي سازماني
 • مديريت جلسات سازماني
 • بايگاني و آرشيو اسناد و مدارك ‏