اتوماسیون اداری، سیستم جامع سازمانی، سیستم مالی، سیستم منابع انسانی، BPMS
اتوماسیون اداری، سیستم جامع سازمانی، سیستم مالی، سیستم منابع انسانی، BPMSاپلیکیشن اندروید اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نویناپلیکیشن اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نویناپلیکیشن اندروید اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین
اتوماسیون اداری، سیستم جامع سازمانی، سیستم مالی، سیستم منابع انسانی، BPMS
اتوماسیون اداری، سیستم جامع سازمانی، سیستم مالی، سیستم منابع انسانی، BPMS
اتوماسیون اداری برید


معماری اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

معماری پرگار

 • معماری سرویس گرا
 • Service Oriented Architecture
 • مدل Enterprise Service Bus
 • عدم وابستگی به پایگاه داده خاص (ORM)
 • استفاده از تکنیک SPA
 • متدلوژی مبتنی بر Agile
اتوماسیون اداری پرگار برید سامانه نوین

اتوماسیون اداری پرگار

 • پوشش کامل تمامی نیازهای سازمان ها در حوزه مکاتبات و اتوماسیون اطلاعات
 • مدل های پیشرفته ارائه خدمات به مشتریان و ارباب رجوع
 • قابل انعطاف متناسب با نیازهای هر سازمان
سیستم جامع منابع انسانی پرگار برید سامانه نوین

سیستم جامع منابع انسانی پرگار

 • بکارگیری اطلاعات دقیق،‌به هنگام و مرتبط
 • انجام محاسبات پیچیده و حساس سازمانی
 • گزارشات مورد نیاز مدیریتی
سیستم جامع مالی پرگار برید سامانه نوین

سیستم جامع مالی پرگار

 • تسهیل تغییر به حسابداری تعهدی
 • ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج
 • تهیه گزارشات قابل اتکا
BPMS پرگار برید سامانه نوین

‌BPMS پرگار

 

چرا سیستم جامع پرگار بهترین پیشنهاد برای شماست


 • اتوماسیون اداری برید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • اتوماسیون اداری برید وزارت کشور
 • اتوماسیون اداری برید وزارت نفت
 • اتوماسیون اداری پرگار ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
 • اتوماسیون اداری پرگار نهاد ریاست جمهوری
 • اتوماسیون اداری برید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • اتوماسیون اداری برید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • اتوماسیون اداری برید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • اتوماسیون اداری برید شرکت سایپا
 • اتوماسیون اداری پرگار وزارت آموزش و پرورش
درخواست دمو